product
Sắp theo:

Đất nặn làm bánh

Play-Doh > Đất nặn làm bánh có rất nhiều chủ đề như làm bánh kem bằng đất nặn, đất nặn làm bánh sinh nhật… Với rất nhiều mẫu khuôn và dụng cụ đa dạng, các bộ đất nặn Play Doh làm bánh luôn hấp dẫn các bạn nhỏ. Chơi được nhiều lần, an toàn, sạch và dễ dàng làm ra các mẫu bánh sinh động như thật.