product
Sắp theo:

Hộp đất nặn

Play-Doh > Hộp đất nặn được bán rời, không đi kèm với các mẫu khuôn. Là sự bổ sung rất hữu ích khi bạn muốn đa dạng các bộ đồ chơi Play Doh đã mua trước đó. Nhiều màu sắc, giá rẻ, đóng bộ từ một hộp đến vài chục hộp, rất dễ dàng để lựa chọn. Có thể trộn lẫn để tạo ra các màu mới không có sẵn.