product
Sắp theo:

Dohvinci

Play-Doh > Dohvinci là dòng đất nặn rất đặc biệt của Hasbro. Mầu sắc, hương thơm giống như đất nặn Play Doh nhưng sau khi nặn xong một thời gian thì sẽ cứng lại, trở thành một tác phẩm nghệ thuật có thể trưng bày hoặc trang trí. Màu sắc sinh động, không phai màu theo thời gian.