product

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

1. Nguyên tắc và quy định chung

 • Hệ thống megamart.vn (sau đây gọi là "Megamart") là một website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và khuyến mại trực tuyến thiết lập bởi CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MEGA, thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107305491 do Sở KH-ĐT TP.HN cấp ngày 20/01/2016 (sau đây gọi là "MEGA").
 • Megamart là website thương mại điện tử, khuyến mại trực tuyến và bán hàng của công ty thông qua kênh bán buôn và bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng.
 • Khách hàng tham gia giao dịch trên Megamart là: Tất cả cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên Megamart; và Tất cả tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là "Khách Hàng").
 • Sản phẩm giao dịch trên Megamart bao gồm hàng hóa được đăng thông tin trên hệ thống (sau đây gọi chung là "Sản Phẩm").
 • Mọi hoạt động mua bán Sản Phẩm trên Megamart phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, Megamart sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản Phẩm do Megamart cung cấp.
 • Bằng việc tham gia giao dịch trên Megamart, Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử megamart.vn (sau đây gọi là "Quy Chế") đang có hiệu lực vào thời điểm Khách Hàng thực hiện giao dịch.

2. Quy trình giao dịch

Khách Hàng thực hiện theo các bước sau đây:

 • Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là "Đơn Đặt Hàng")
 • Khách Hàng rà soát lại các thông tin của Đơn Đặt Hàng trước khi thanh toán. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh Toán” tại Mục Phương thức thanh toán để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng của mình có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng và đồng ý với các quy định được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm của Khách Hàng trên Megamart.
 • Khách Hàng thực hiện việc xác nhận/hủy Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Đổi trả & Bảo hành trên Megamart.
 • Khách Hàng thực hiện thanh toán theo quy trình được quy định tại Giao nhận & Thanh toán trên Megamart.
 • Sản Phẩm của Khách Hàng sẽ được giao/vận chuyển theo Giao nhận & Thanh toán trên Megamart.
 • Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách Hàng sẽ được giải quyết theo quy định tại Đổi trả & Bảo hành trên Megamart.

3. Đảm bảo an toàn giao dịch

MEGA đã xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch cho Khách Hàng theo Chính sách bảo mật.

4. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin của Khách Hàng cung cấp khi giao dịch trên Megamart sẽ được bảo mật theo Chính sách bảo mật.

5. Quản lý thông tin xấu

 • Khách Hàng không được phép sử dụng tiện ích, chức năng và/hoặc các chương trình khuyến mại trên Megamart vào:
  • Những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của MEGA và đối tác của MEGA;
  • Mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Khách Hàng vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Khách Hàng không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của MEGA và/hoặc Khách Hàng khác, dưới mọi hình thức.
 • MEGA có quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên Megamart bằng các biện pháp cần thiết. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và pháp luật Việt Nam.

6. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trên Megamart

Hệ thống kỹ thuật của Megamart sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, MEGA không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng phát sinh trong quá trình giao dịch trên Megamart, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của MEGA.

7.Quyền và trách nhiệm của MEGA

 • Quyền của MEGA
  • Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên Megamart;
  • Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên của Khách Hàng và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản giao dịch của Khách Hàng trên Megamart (sau đây gọi là “Tài Khoản Megamart”) bất cứ thời điểm nào nếu MEGA nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách Hàng giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho Megamart và/hoặc Khách Hàng khác trên Megamart mà không cần có sự đồng ý của Khách Hàng. Tuy nhiên, MEGA sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này.
  • Giữ bản quyền đối với hình thức, nội dung trên Megamart theo pháp luật về bản quyền. Để làm rõ thêm, quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản đối với Megamart bao gồm nhưng không giới hạn giao diện, các thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của Megamart là của MEGA. Việc sử dụng giao diện, thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của Megamart phải được sự đồng ý trước bẳng văn bản của MEGA.
 • Trách nhiệm của MEGA
  • Đăng ký Megamart với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Khách Hàng khi giao dịch trên Megamart;
  • Đảm bảo những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ trên Megamart không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh;
  • Tất cả sản phẩm kinh doanh trên Megamart là chính hãng, không có thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ;
  • Lưu giữ thông tin đã đăng ký của Khách Hàng và cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;
  • Trong mọi trường hợp, MEGA không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng phát sinh trong quá trình giao dịch trên Megamart, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của MEGA. 
   Trong trường hợp Khách Hàng bị thiệt hại do lỗi cố ý của MEGA, trách nhiệm của MEGA đối với Khách Hàng chỉ giới hạn ở giá trị sản phẩm mà Khách Hàng mua trên Megamart.

8. Quyền và trách nhiệm của Khách Hàng

 • Quyền của Khách Hàng
  • Được đăng ký miễn phí Tài Khoản Megamart với tên truy cập và mật khẩu riêng để tiến hành giao dịch trên Megamart;
  • Được tự do mua Sản Phẩm trên Megamart theo quy định của Quy Chế này;
  • Có quyền khiếu nại Megamart đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch mua Sản Phẩm trên Megamart;
  • Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Megamart không được giải quyết thỏa đáng; 
  • Các quyền khác theo quy định của Pháp luật.
 • Trách nhiệm của Khách Hàng
  • Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ tên đăng ký, mật khẩu của hộp thư điện tử của mình và thông báo kịp thời cho MEGA về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tên đăng ký và mật khẩu của mình;
  • Khi thực hiện giao dịch trên Megamart, Khách Hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin riêng như được yêu cầu tùy thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho Megamart là chính xác, cập nhật và đầy đủ;
  • Khi mở Tài Khoản Megamart, Khách Hàng có trách nhiệm tự bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến Tài Khoản Megamart. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm về việc Tài Khoản Megamart của Khách Hàng bị sử dụng bởi bất cứ ai truy cập vào Tài Khoản Megamart của Khách Hàng;
  • Bồi thường cho những thiệt hại mà MEGA phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế này;
  • Thông báo ngay với MEGA theo hotline cung cấp tại Điều 9 của Quy Chế này khi có khiếu nại về Sản Phẩm trên Megamart;
  • Tuân thủ quy định của Quy Chế này và Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch;
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật.

9. Điều khoản áp dụng và cam kết

 • Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên Megamart. MEGA có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên Megamart. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải trên Megamart.
  Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế và các Quy định khác trên hệ thống có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Quy Chế; (ii) Quy định khác trên hệ thống.
 • MEGA và Khách Hàng cam kết tuân thủ Quy Chế này.
 • Địa chỉ liên lạc chính thức của MEGA là:
  • Địa chỉ: 23 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại: +84 24 6259 3388
  • Email: cskh@megamart.vn
 • Hotline liên lạc 24/7 khi Khách Hàng có khiếu nại về Sản Phẩm trên Megamart là: 090 452 8848