product
Sắp theo:

Đất nặn làm kem

Play-Doh > Đất nặn làm kem là chủ đề hấp dẫn không chỉ trẻ em mà cả người lớn. Làm kem bằng đất nặn mang tính trực quan, kích thích trí tưởng tượng và sáng tạo, rèn luyện sự kiên trì và khéo léo của đôi tay. Bộ đồ chơi làm kem kết hợp đất nặn và những chiếc máy làm kem Play doh kỳ diệu rất xứng đáng để bạn mua.​