blog

Đáp án và đề thi THPT quốc gia môn Lịch Sử năm 2016

04/07/2016 trong THPT Quốc gia & Đại học 2016

4/7/2016 là ngày thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia 2016. Buổi sáng nay, các thí sinh sẽ thi môn tự chọn Lịch Sử với thời gian làm bài 180 phút. Lịch sử cũng là môn khó mà nhều bạn thí sinh e ngại, nên các thí sinh lựa chọn môn thi tự chọn này chủ yếu là các bạn khối C đăng ký thi xét tuyển đại học 2016 các ngành liên quan.

Theo cập nhật của Megamart, đề thi Sử năm nay có 4 câu, trong đó có câu về chiến dịch Điện Biên Phủ, cuộc cách mạng khoa học công nghệ nửa sau thế kỷ 20, đặc biệt là câu hỏi về tuổi trẻ làm gì cho đất nước. Đây là câu đề gần gũi với các thí sinh dễ để kiếm điểm. Nhìn chung, theo các thí sinh và giáo viên, đề thi năm nay bám sát nội dung trong sách giáo khoa và không quá đánh đố. Với các bạn học lực trung bình khá sẽ làm được khoảng 6 điểm.

Dưới đây là cập nhật mới nhất của Megamart về đáp án và đề thi THPT quốc gia môn Lịch Sử năm 2016.

Đề thi THPT quốc gia môn Lịch Sử năm 2016

Gợi ý lời giải môn Lịch sử THPT quốc gia 2016:

Bài giải do tổ giáo viên Hệ thống giáo dục Hocmai thực hiện.

Câu I (3,0 điểm)

Trình bày nguồn gốc của cách mạng khoa học - công nghệ:

 • Xuất phát từ những đòi hỏi của cuộc sống con người nhằm nâng cao nhu cầu vật chất và tinh thần cho họ.
 • Giải quyết những nhu cầu bức thiết sau Chiến tranh thế giới thứ hai: sự bùng nổ dân số, vơi cạn tài nguyên thiên nhiên là đòi hòi bức thiết.

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng này:

 • Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.
 • Khoa học đi trước mở đường cho kỹ thuật, kỹ thuật đi trước mở đường cho sản xuất. Khoa học tham gia trực tiếp vào sản xuất và trở thành nguồn gốc chinh của những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ.

Câu II (3,0 điểm)

1. Hai khuynh hướng cứu nước chủ yếu trong phong trào  dân tộc dân chủ ở Việt Nam những năm 20 của thế kỷ XX: dân chủ tư sản và vô sản.

Học sinh tự lấy ví dụ từ bảng cho mỗi khuynh hướng.

2. Vai trò của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đối với cách mạng Việt Nam:

 • Đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng đông đảo từ chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa cộng sản.
 • Góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin về nước, thúc đẩy phong trào công nhân, phong trào yêu nước phát triển, góp phần đánh bại quan điểm “phi vô sản”.
 • Là mốc quan trọng đấnh dấu sự phát triển của cách mạng Việt Nam, lần đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện một tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản.
 • Đây là một bước quá độ nhằm chuẩn bị cho sự ra đời một chính đảng Cộng sản sau này.

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là một sáng tạo độc đáo của Nguyễn Ái Quốc trong việc tuyên truyền, tổ chức cách mạng ở Việt Nam.

Câu III (2,0 điểm)

1. Tác động của cuộc Tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) ở Việt Nam:

 • Cuộc tiến công chiến lược 1953-1954 và Điện Biên Phủ đã từng bước phá sản và phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va cố gắng cuối cùng của Pháp, can thiệp Mỹ trong cuộc chiến với Việt Nam từ 1945-1954.
 • Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc tiến công của ta trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, là thắng lợi to lớn nhất của 9 năm kháng chiến chống Pháp đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về quân sự, tạo nên sự chuyển biến lớn lao cho cuộc kháng chiến. Thắng lợi của trận quyết chiến chiến lược này đã trực tiếp mở ra khả năng kết thúc thắng lợi cho cuộc kháng chiến.
 • Giáng một đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, tạo cơ sở thực lực để đi đến ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Đông Dương.

2. Ý kiến của anh, chị về quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ của Bộ Chính trị (12-1953):

 • Là quyết định kịp thời, sáng suốt có tính chiến lược của Bộ Chính trị sau chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954.
 • Tạo điều kiện cho toàn dân chuẩn bị cho cuộc quyết chiến ở Điện Biên Phủ vào năm 1954.

Câu IV (2,0 điểm)

1. Phát biểu suy nghĩ về chủ trương của Đảng “thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc”:

Cần đảm bảo các ý chính sau:

 • Là chủ trương nhất quán, thể hiện tư tưởng xuyên suốt và có tính truyền thống của ta từ bao đời nay: tinh thần đoàn kết (đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - thành công, thành công, đại thành công). Thắng lợi của ta trong quá trình đấu tranh dựng nươc và giữ nước đã chứng minh cho điều đó.
 • Đoàn kết là cơ sở đảm bảo cho mọi thắng lợi, đoàn kết tạo nên sức mạnh để chiến thắng mọi kẻ thù.

2. Thế hệ trẻ ngày nay cần làm gì để phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc?

Gợi ý:

Khẳng định: Trong thời đại ngày nay, thế hệ trẻ là lực lượng xung kích, nòng cốt, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ đoàn kết toàn dân tộc.

 • Thế hệ trẻ cần tích cực học tập, trau dồi tu dưỡng đạo đức để hoàn thiện mình, đủ bản lĩnh để vượt qua mọi cám dỗ hoặc những luận điệu xuyên tạc, lôi kéo của các thế lực thù địch.
 • Cần tích cực tham gia các phong trào đoàn thể, các phong trào tình nguyện, góp phần nhỏ bé xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết thúc môn thi Lịch sử buổi sáng, chiều nay các thí sinh sẽ bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia - Sinh Học với hình thức thi trắc nghiệm trong thời gian 90 phút.

Đáp án lời giải môn Lịch Sử chính xác nhất của bộ giáo dục sẽ được Megamart cập nhật liên tục trong ít phút.

Các bậc phụ huynh và thí sinh bấm F5 để cập nhật!

Thảo luận bằng facebook